Ảnh ngẫu nhiên

Images_215.jpg Diendanhaiduongcom19072_216.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Hinh_nen_nam_moi_2013_11.jpg Bannertet2013.swf Sntrungkien.swf Thiep_20102012.swf Hatinhminhthuong.swf Phim_tu_lieu_mau_ve_Chu_tich_Ho_Chi_Minh_1.flv CHI_CAN01.swf Kho.swf Trieudoahong.swf Tinhme_tcmoi.swf Happy_valentine.swf VT_CO_NHAC.swf DANH_NGON_1.swf LichsuVN.jpg Buiphan2.swf Long_Me.swf

Tài nguyên

Tra cứu điểm thi

Thời gian

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điểm tin

  Truyện cười

  Chào mừng quý vị đến với Đỗ Vũ Hiệp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thành tựu văn hóa thời cận đại

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Vũ Hiệp (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:03' 16-12-2009
  Dung lượng: 18.4 MB
  Số lượt tải: 80
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi:
  Trỡnh baứy dieón bieỏn chieỏn tranh ụỷ giai ủoaùn thửự hai (1917-1918)?
  Chieỏn tranh theỏ giụựi thửự nhaỏt ủaừ ủeồ laùi haọu quaỷ gỡ?
  TRU?NG THCS-THPT LÊ QUÝ ĐÔN LÂM HÀ
  TIẾT 9
  GV: ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG
  Chương 7: Những thành tựu văn hoá thời cận đại
  Tiết 9:
  Bài 7: NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ THỜI CẬN ĐẠI
  NỘI DUNG

  1/ Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại
  2/ Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
  3/ Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
  ? Văn hóa là gì?
  Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử nhằm phục vụ nhu cầu của mình.
  Buổi đầu thời cận đại được tính trong khoảng thời gian nào?
  1. Sự phát triển của nền văn hoá mới đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX:


  Bối cảnh lịch sử:
  Buæi ®Çu thêi cËn ®¹i tÝnh tõ C¸ch m¹ng t­ s¶n Hµ Lan 1566 ®Õn C¸ch m¹ng t­ s¶n Ph¸p 1789. §©y lµ thêi k× ®Êu tranh gi÷a chÕ ®é phong kiÕn suy tµn vµ giai cÊp t­ s¶n ®ang lªn  ¶nh h­ëng ®Õn v¨n ho¸.
  Coóc Nây
  La Phông Ten
  Mô - Li - e
  Đại biểu xuất sắc của nền bi kịch cổ điển Pháp
  Nhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp
  T¸c gi¶ nÒn hµi kÞch Ph¸p
  Bét - Tô - Ven
  Nhà soạn nhạc vĩ đại người D?c
  Mô Da
  Nhà soạn nhạc thiên tài người o
  Rem - Bran
  Hoạ sĩ nổi tiếng người Hà Lan
  Mông tex ki ơ
  Vôn Te
  Rút Xô
  Các nhà khai sáng "mở đường cho cách mạng tư sản Pháp thắng lợi"
  TUẦN TRA ĐÊM – TRANH REM-BRAN.
  Tư tưởng:Trào lưu triết học ánh sáng
  MON-TE-XKI-Ơ
  (1689 - 1755)
  RÚT-XÔ(1712 - 1778)
  VÔN-TE(1694 - 1778)
  Tại sao các nhà khai sáng Pháp được xem như "Những người đi trước dọn đường cho Cách mạng tư sản Pháp 1789 thắng lợi?
  Vì họ phê phán chế độ quân
  chủ chuyên chế, lên án nhà
  thờ Kitô giáo..Đề ra 3 nguyên
  tắc rõ rệt: Lập pháp, hành pháp
  và tư pháp.
  Những tư tưởng này góp phần
  tích cực cho cuộc cách mạng
  bùng nổ
  2. Thành tựu văn học nghệ thuật từ TK XIX đến đầu TK XX:
  a/ Bối cảnh lịch sử:
  Trong TK XIX, tình hình thế giới có nhiều biến đổi.
  Phương Tây: Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Đời sống nhân dân lao động ngày càng cơ cực.
  Phương Đông: Chế độ cai trị của thực dân và phong kiến làm đời sống nhân dân khốn khổ.
  -> Các tác phẩm nghệ thuật đã phản ánh đầy đủ các hiện tượng trên.
  b/ Những thành tựu tiêu biểu
  * Văn học:
  Phương Tây:
  Vich-to Huy-gô: Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Pháp.
  Vích To Huy Gô
  (1802 - 1885)
  Bức họa Cô-dét
  “Những người khốn khổ”
  Lép Tôn-xtôi (1828-1910)
  Nhà văn Nga nổi tiếng với tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình”
  Mác-Tuên (1835-1910)
  Nhà văn Mĩ mang tính trào phúng và hài hước “ Những cuộc phưu lưu của Tom Xoay-ơ, Những người I-nô-xăng đi du lịch”
  Mác Tuên
  (1835 - 1910)
  * Phương Đông:
  Ta go
  ( 1861 - 1941):
  Ông là nhà văn hoá
  lớn của ấn độ
  Tác phẩm tiêu biểu
  "Tập thơ Dâng"
  Lỗ Tấn
  (1881 - 1936):
  Nhà văn nổi tiếng
  Trung Quốc
  Tác phẩm tiêu biểu:
  AQ chính truyện,
  nhật kí người điên
  Ta go (1861 - 1941)
  Lỗ Tấn (1881 - 1936)
  ? Những tác phẩm của các tác giả phương Đông và phương Tây thế kỉ XIX-XX đều phản ánh nội dung gì?

  Thể hiện quan điểm mới về cái đẹp, muốn thoát khỏi cuộc sống tăm tối của chế độ phong kiến.
  Phản ánh cuộc sống của nhân dân đương thời, đặt biệt là người lao động nghèo khổ.
  Lòng yêu nước và nổi niềm của nhà văn, nhà thơ lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
  * Nghệ thuật
  - Các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, điêu khắc, kiến trúc phát triển.
  - Xuất hiện nhiều nhà văn hóa lớn: Họa sĩ Van Gốc (Hà Lan), Phu-gi-ta (Nhật Bản), Pi-cat-xô ( Tây Ban Nha), Lê-Vi-Tan ( Nga)…
  Bảo tàng LI-VRƠ
  Van Gốc
  CÁNH ĐỒNG
  - Phu-gi-ta (Nhật Bản)
  Li-vi-tan
  Một số bức tranh
  của danh hoạ Picaso
  Tchaikovsky
  BA LÊ - HỒ THIÊN NGA - NHẠC TRAI-CỐP-XKI
  3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời phát triển của CNXH KH từ giữa TK XIX đầu TK XX:
  a/ Chủ nghĩa xã hội không tưởng:
  Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời trong hoàn cảnh nào và đại diện tiêu biểu là ai?
  a/ Chủ nghĩa xã hội không tưởng
  Trong hoàn cảnh tư bản chủ nghĩa phát triển song lại gây nhiều đau khổ cho nhân dân  Các nhà tư tưởng muốn xây dựng một xã hội mới không có áp bức.
  Tiêu biểu là :
  Xanh ximông(1760-1825)
  Phu-ri- ê(1772-1837)
  Ô-Oen (1771- 1858)
  Tại sao gọi là Chủ nghĩa xã hội không tưởng?

  Phê phán sâu xắc xã hội tư bản, ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân. Dự đoán xã hội tương lai.
  Không phát hiện được quy luật phát triển của chế độ tư bản và hoàn cảnh lịch sử xã hội lúc bấy giờ.
   Tiền đề cho sự ra đời của học thuyết Mác sau này.
  b/ Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời và phát triển trong điều kiện lịch sử nào?
  * Sự ra đời:
  - Trên cơ sở phong trào công nhân thế giới phát triển mạnh.
  - Kế thừa và phát triển những thành tựu khoa học tự nhiên và xã hội mà loài người đạt được  Chủ nghĩa xã khoa học ra đời.

  * Nội dung:
  Gồm Triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.
  Các Mác
  Ăng ghen
  Lê nin
  Đại diện tiêu biểu:
  Chủ nghĩa xã hội khoa học trở thành cương lĩnh chống chủ nghĩa tư bản.
  Mở ra kỉ nguyên phát triển của khoa học (kể cả khoa học tự nhiên và khoa họa xã hội)
  ? Theo em sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học có vai trò như thế nào đối với sự phát triển xã hội?
  Bài tập củng cố: Nối các sự kiện ở cột A phù hợp với cột B
  Bài tập về nhà
  1/ Những thành tựu văn hóa trong buổi đầu thời cận đại?
  2/ Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc và họa sĩ nổi tiếng thời cận đại.
  Chúc các em học bài thật tốt
  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Giải trí